kontakt

---------------------------------------------- Czym jest LETS
--------------------------------------- Projekt LETS-Polska
------ Jakie korzyści płyną z uczestnictwa w LETS
----------------------- Alternatywna ekonomia szansą
---------------- dla alternatywnych form działalności

------------------------------------------------------------- Linki

                       [ ogólnokrajowa sieć wymiany dóbr i usług ]


Uwaga! Projekt został zakończony.

czym jest LETS

Żyjmy godnie bez pieniędzy !
Wykorzystujmy swój potencjał !
Kreujmy alternatywny rynek !
Twórzmy wolne społeczeństwo !

Klęską obecnego systemu jest fakt, że tak dużo jest do zrobienia, a tylu mamy bezrobotnych. Żyby było jeszcze bardziej paradoksalnie, wśród tych "skazanych na porażkę" - rzekomo z powodu braku własnej inicjatywy, lenistwa i potencjału - obywateli, jest wielu posiadających nieprzebrane umiejętności, mogące zaspokoić mnóstwo ludzkich potrzeb. Jednocześnie, na spełnienie wielu potrzeb, z powodu ich cen rynkowych, nie może sobie pozwolić większość ludzkiej populacji.

Ale czy pomyślałeś kiedykolwiek o tym, że wiele z najrozmaitszych potrzeb można spełnić bez posiadania pieniądza - ale dzięki wymianie usług i dóbr pomiędzy uczestnikami współpracującej ze sobą grupy, połączonej w produktywną całość?

LETS jest taką właśnie grupą osób, które wymieniają między sobą rzeczy i umiejętności, jakie posiadają, bez użycia pieniędzy, w systemie punktowym. Dzięki systemowi punktowemu, można wymieniać dobra/usługi nie tylko pomiędzy dwoma osobami, ale także w większej grupie ludzi (można np. dostać punkty za udzielenie komuś lekcji, a potem oddać te punkty za możliwość skorzystania z komputera u zupełnie innej osoby).

Skrót LETS oryginalnie oznacza Local Exchange Trading System czyli Lokalny System Wymiany Handlowej. Bywa jednak używany w innych znaczeniach np.: Local Employment and Trading System - Lokalny System Zatrudnienia i Handlu, czy też (jak przez naszych "rozbratowców"") Lokalne Ekonomie Towarowo-Spółdzielcze.

Obecnie na świecie systemy LETS oraz inne systemy ekonomii alternatywnej mnożą się w tempie zdumiewającym. Istnieje ponad 800 podobnych systemów w wielu krajach świata - m.in. w Kanadzie (gdzie w 1983 powstał pierwszy system LETS), Wielkiej Brytanii, Australii, Holandii, Francji, Niemczech, USA, czy też w "poprzewrotowej" Argentynie - gdzie ludzie pragną odrzucić ekonomię wyzysku i niesprawiedliwości, na rzecz samopomocy ekonomicznej.

więcej na temat LETS czytaj w linkach

[ top ]Polecamy:

Fundacja ''Koalicja Sprawiedliwego Handlu'' - Fairtrade Polska


made in utopia